اقليم گرم و خشك
در رابطه با شرايط زمستاني اين مناطق، فرم ساختمان مي تواند در طول محور شرقي غربي گسترش يابد. اما شرايط تابستان حكم بر فشردگي ساختمان نموده و داشتن فرمي مكعب شكل را ضروري مي داند. درهر صورت با بريدن قسمتي از اين مكعب و پر نمودن حفره ايجاد شده باسايه ( سايه ديوار، درخت، پيچك و چفته مو) و هواي خنك شده بوسيله تبخير آب سطح چمن، برگ درختان، حوض و فواره مي توان اقليم نسبتاً مطلوبي در ساختمان ايجاد نمود در اطراف اين باغچه داخلي پلان ساختمان مي تواند آزاد باشد، بدين ترتيب پلان كلي ساختمان دراين مناطق به طرف داخل معطوف مي گردد.

[مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. برای عضویت اینجا کلیک کنید]
در مناطق گرم ومرطوب، شدت زياد تابش آفتاب در سمت شرق و غرب، ايجاد مي نمايد ساختمان فرمي كشيده داشته و بشكل مكعب مستطيل در امتداد محور شرقي غربي قرار گيرد. اين فرم ازنظر ايجاد كوران در داخل ساختمان و كاهش رطوبت هواي داخل نيز بسيار مناسب است. در صورتي كه در اين گونه مناطق ساختمان در سايه كامل قرار گيرد. پلان آن مي تواند آزاد و باز باشد.

تعيين فرم ساختمانهاي بزرگ
در شرايطي كه آزادي عمل وجود داشته باشد، ميتوان مناسبترين فرم يك ساختمان مسكوني يا يك ساختمان كوچك را با نظر گرفتن تأثير عوامل اقليمي بر آن تعيين نمود. اما درمورد ساختمانهاي بزرگ اينطور نيست چون در اينگونه ساختمانها عوامل ديگري از قبيل روابط داخلي و فضاي كلي مورد نياز واقتصاد در سازماندهي مهمتراند. عوامل ديگري مانند بزرگي ساختمان و از دياد حجم يك فرم مي تواند تاثير قوي در عوامل اقليمي بصورت كاهش و از دياد آن داشته باشد. بنابراين فرم و جهت گيري درساختمانهاي بزرگ در مرحله دوم اهميت قرار ميگيرد با اين وجود اصولي را ميتوان بصورت كلي در مورد اين ساختمانها بيان كرد.

2-در مناطق [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. برای عضویت اینجا کلیک کنید] فرم هاي بسته فشرده و ساختمان هاي مكعب شكل يا به هم چسبيده پشت به پشت كه در جهت شمال جنوب قرار داشته باشند ترجيح دارند. در اين مناطق ساختمان هاي مرتفع مناسب تر هستند.

2-در مناطق معتدل به دليل اعتدال هوا، آزادي بيشتري در انتخاب فرم دارد، اما در هر صورت فرم هاي قرار گرفته در جهت محور شرقي غربي مناسب ترهستند. درمناطق گرم و خشك شكل هاي توپر و فشرده مناسب هستند. فرم هاي مكعب شكل يا فرم هائي كه اضلاع شرقي غربي شان هستند مفيد تر بوده وهم چنين ساختمانهاي مرتفع نسبت به ساختمانهاي كوتاه ترجيح دارند. در مناطق گرم و مرطوب ساختمانهائي كه بطور آزاد در محور شرقي غربي كشيده شده باشند مناسب هستند. اما ساختمانهائيكه در جهت محورشمال جنوب قرار گرفته اند، در معرض تابش شديد آفتاب اين مناطق قرار داشته و مفيد نيستند.

تهويه مورد نياز اقليم گرم و خشك
در مناطق گرم و خشك بايد ميزان تهويه طبيعي در روز را به حداقل ممكن رساند، چون در اثر ورود هواي گرم خارج بداخل، دماي هواي و سطوح داخل نيز افزايش مي يابد. بخصوص در طول روز كه سرعت باد زياد و در نتيجه ميزان تهويه طبيعي نيز زياد است، تغبيرات دماي هواي داخلي در سطح نزديك به دماي هواي خارج تغيير مي نمايد. از طرفي ديگر، چون رطوبت هواي اينگونه مناطق كم است، حتي با جريان هوائي با سرعت كم امكان سرد شدن بدن از طريق تبخير عرق بدن وجود داشته ودرنتيجه احتياج به سرعت زياد هوا براي خنك سازي از راه تبخير لازم نمي باشد.

سرعت هوا براي ايجاد چنين وضعيتي مي تواند 15 درثانيه باشد و اين سرعتي است كه در نتيجه اختلاف دماي سطوح و همچنين در نتيجه نفود هواي خارج بداخل از طريق درز پنجره ها، در هواي اطاق بوجود مي آيد، و بدين ترتيب نيازي به باز بودن [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. برای عضویت اینجا کلیک کنید] ها نخواهد بود. درعصر وشب، بدليل پائين بودن دماي هواي خارج، نسبت به دماي هوا وسطوح داخلي، تهويه طبيعي امكان سريع خنك شدن هواي داخلي را بوجود مي آورد.

نياز به كوران در عصر وشب، وجود پنجره هاي باز شورا ضروري مي سازد. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه راندمان تهويه با اندازه پنجره ها متناسب نيست. با هم آهنگ ساختن محل، شكل و نحوه باز شدن پنجره ها، طريق آنها را به حداقل رسانده و در عين حال امكان تهويه بطور مفيد را بوجود آورد. ضمناً بايد به مشكل ورود گرد و غبار بداخل ساختمان نيز توجه داشت. در مناطق كه هميشه طوفان شن و گرد و غبار وجود دارد، ساختمان هائي كه بروي پيلوتي قرار گرفته اند مقدار بسيار كمي ازگرد و غبار وشن موجود در هوا را دريافت مي نمايند، چون معمولاً در ارتفاع بيش از 10 متر ميزان شن موجود در هوا بشدت افت مي نمايد.
تهیه و گردآوری: Asemoniha.com