هر یک از حروف الفبا معادل یک عدد است که با جمع آن اعداد، معادل آن کلمه بصورت ابجد به دست می آید. به این معادلها توجه نمایید :

الف: عدد 1

ب: عدد 2

ج: عدد 3

د: عدد 4

ه: عدد 5

و: عدد 6

ز: عدد 7

[مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. برای عضویت اینجا کلیک کنید]

ط: عدد 9

ی: عدد 10

ک: عدد20

ل: عدد 30

م: عدد 40

ن: عدد 50

س: عدد 60

ع: عدد 70

ف: عدد 80

ص: عدد 90

ق: عدد 100

ر: عدد 200

ش: عدد 300

ت: عدد 400

ث: عدد 500

خ: عدد 600

ذ: عدد 700

[مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. برای عضویت اینجا کلیک کنید]

ظ: عدد 900

غ: عدد 1000

لطفاً عدد معادل اسمتون رو خواستين بنويسيد.(چهار حرف "پ ژ گ چ "چون در ليست بعلت عربي بودن حروف ابجد نميباشد معادل آنها را در نظر بگيريد يعني "ب ز ك ج" )

تهیه و گردآوری: Asemoniha.com