* نام‌هاي ديگر آن: درخت گنه‌گنه و پست گنه‌گنه مي‌باشد.
1. تب‌بر است و براي تب‌هاي عفوني مانند حصبه، گريپ و بادسرخ مفيد مي‌باشد.
2. نوع خاكستري و قرمز آن مقوي‌تر از نوع زرد مي‌باشد.
3. جهت ضعف عمومي بيماران مسلول از پوست اين گياه استفاده مي‌گردد.
4. براي مبتلايان به بيماري قند نيز مفيد مي‌باشد.
5. ضد مالارياست.
6. براي درمان ضعف دوران نقاهت بعد از يك بيماري سخت از پوست اين گياه استفاده مي‌شود.
7. جهت رفع زخم‌هاي عفوني و ديرعلاج و از بين بردن بافت‌هاي مرده سطحي پوست بدن با جوشانده پوست اين درخت شستشو مي‌دهند.
8. مصرف اين گياه بايد تحت نظر پزشك باشد.
9. مصرف زياد گنه‌گنه باعث سنگيني معده، استفراغ و بزرگي كبد مي‌شود.
10. خانم‌هاي حامله از خوردن آن خودداري كنند.