* نام‌هاي ديگر آن: بالوط، ثمرالفؤاد، عفصيج، سنديان، درخت بلوط، شجرة‌البلوط، جَفت، جَفت بلوط، دارماز، مازودار، داري ماز، مازو، مازوج، قلقاف، زشگه، مازو روسكا، قچه، بلوط گز علفي، گز علفي، گزو، سفيد مازو، سفيد بلوط، يووُل، وِيوال، وَهوال، كَرمازو، پاليط، برودار، برامازو، برامازي، خرنوك، بليط، مازي، برو، برودار، بلو، كُلوك، كووُل، بلند مازو، ميزي، سياه مازو، اِشپَر، پالوط، مايزو، سندان، قلابو، بري و شن مي‌باشد.
1. طبع آن سرد و خشك است. ميوه بلوط شيرين و همچنين برگ آن طبع سرد و خشك دارد.
2. ميوه بلوط ديرهضم و مغذي است.
3. براي بندآمدن اسهال‌هاي مزمن ميوه بلوط را خوب بجويد و ميل كنيد.
4. براي التيام زخم‌هاي روده و رفع ناراحتي معده از بلوط استفاده كنيد.
5. كساني كه قطره‌قطره ادرار مي‌كنند و سوزش مجاري ادرار دارند صبح و عصر چند عدد بلوط شيرين ميل كنند.
6. پاشيدن گرد سوخته بلوط بر زخم باعث رفع آن مي‌گردد.
7. كساني كه شب ادراري دارند 100 گرم بلوط و 50 گرم كندر را با روغن زيتون سرخ كرده هر شب كمي از آن ميل كنند.
8. خوردن نان بلوط سنگين و ثقيل است باعث سردرد و توليد سودا مي‌شود.
9. جوشانده پوست درخت بلوط و استعمال خارجي آن براي رفع اگزما، زرد زخم و زخم‌هاي سرطاني مفيد است 100 گرم پوست بلوط را در يك ليتر آب بجوشانيد.
10. براي قطع خونريزي از رحم 3 گرم پوست درخت بلوط را با عسل مخلوط كرده ميل شود.
11. كساني كه مبتلا به اگزما هستند مقداري از برگ گردو و پوست بلوط را در آب بجوشانند و محل اگزما را بخور دهند.
12. خوردن بلوط كالري زيادي به بدن مي‌رساند.
* يك نوع بلوط ديگر به نام بلوط هندي داريم كه براي درمان بواسير و واريس مناسب است.
13. براي رفع ترشحات رحم خانم‌ها از ميوه بلوط روزي 5 دانه استفاده كنند.
14. يك خضاب (رنگ مشكي) براي ابروها: در هنگام سوختن چوب بلوط، آبي از آن خارج مي‌شود كه از آن آب مي‌توان براي خضاب ابرو استفاده كرد.
15. براي درمان ناراحتي‌هاي رحم مقداري از ريشه بلوط را تميز و خشك كرده سپس در آب جوشانده آب كه خنك شد در آن آب بنشينند بيشتر امراض و ناراحتي‌هاي رحم برطرف خواهد شد.
16. براي سفيد شدن دندان و رفع زردي و جرم آن برگ بلوط را سوزانده با خاكستر آن مسواك كنيد.
17. روغن بلوط از ريزش و سفيدشدن مو جلوگيري مي‌كند.
18. دمكرده پوست بلوط براي گواتر مناسب است.
19. براي جلوگيري از خون دماغ پنبه را به جوشانده پوست بلوط آغشته كرده داخل بيني بگذاريد.
20. براي خيساندن يا جوشاندن بلوط، از ظروف مسي استفاده نشود.
21. براي جمع شدن پوست و سفت شدن آن سه قسمت آرد ميوه بلوط، يك قسمت آرد جو را با سركه و گلاب مخلوط كرده حرارت دهيد تا پخته شود سپس پوست را تميز كرده آن گاه با اين خمير صورت را ماساژ دهيد.
22. براي نرم كردن پوست دست، پوست ساقه جوان بلوط را پودر كرده سپس 50 گرم آن را در يك ليتر آب بجوشانيد صاف نموده دست‌ها را در آن آب قرار دهيد.
23. براي جلوگيري از خونريزي زنانگي پودر ميوه خشك بلوط را كه داخل يك پارچه نازك ريخته همراه خود داشته باشيد.
24. بلوط بوداده تقويت كننده نيروي جنسي است.
25. قاعدگي را تنظيم مي‌كند.
26. رطوبت معده را از بين مي‌برد.
27. كمپرس پوست آن تسكين دهنده درد مفاصل است و تجمع آب را از بين مي‌برد.
28. افرادي كه كم خون هستند براي آن‌ها مفيد مي‌باشد.